Hilli & Saarinen Oy

Kannuksessa sijaitseva Hilli & Saarinen Oy on vuonna 2011 perustettu kuljetusyritys. Yritys tarjoaa raakapuun, turpeen ja sahojen sivutuotteiden kuljetuksia. Puupuolen kuljetuksia he tekevät Oulusta Reisjärvelle ja Lestijärvelle saakka.

Keski-Pohjanmaa, Kannus 20

Hyvä yhteishenki koetaan tärkeäksi

Yrittäjä Henri Hillin mielestä työporukan hyvä yhteishenki on tärkeää. Hänen näkemyksensä on se, että hyvät miehet valitsevat firmansa. Työnantaja voi erottua sillä, miten kohtelee työntekijöitään. Hilli & Saarisella pyritään toimimaan siten, että töissä on hyvä olla.

Hilli kertoo työntekijöidenkin olevan sitä mieltä, että heillä on erittäin hyvä porukka. Tekijät ovat tällä hetkellä suurimmaksi osaksi melko samanikäisiä, alle 40-vuotiaita. Yhdessä viihdytään hyvin. Virkistystoiminta on ollut tauolla pandemian vuoksi, mutta nyt toimintaa pyritään elvyttämään uudelleen. Virkistyspäivillä tehdään jotain mukavaa yhdessä, kuten syödään tai käydään pakohuoneessa.

Hilli & Saarisessa arvostetaan työntekijöiden panosta. Jokaisen työpanos on merkittävä ja siitä halutaan kiittää ääneen. Hillistä on tärkeää muistaa olla kiitollinen omista hyvistä työntekijöistä ja sanoittaa sitä. Kun onnistumisista kehutaan ja toisia kiitetään, se vaikuttaa kaikkien tekemiseen ja viihtymiseen.

Työpaikalla vallitsee yhteisymmärrys. Sekä Hilli että Saarinen ovat molemmat olleet työntekijöitä ennen yrittäjyyttä. He kokevat sen vaikuttavan siihen, että työntekijöiden asemaan voi samaistua. Yrittäjät ymmärtävät tekijöidensä näkökulmia ja haluavat ottaa ne huomioon. Asioista keskustellaan puolin ja toisin. Toisten tilanteita halutaan keskustelun kautta ymmärtää.

Myös tieto yritetään kommunikoida hyvin. Työntekijöille pyritään antamaan aina paras mahdollinen tieto myös silloin, kun tilanteet muuttuvat tai ovat epäselviä. Sujuva tiedonkulku on tärkeää, jotta kuljettajat saavat keskittyä työhönsä ja tietävät, mitä tekevät.

Työntekijässä arvostetaan oma-aloitteisuutta

Hilli arvostaa työntekijöissä oma-aloitteisuutta. Se on alalla yleisesti arvostettu ominaisuus, eikä sitä hänen mielestään voi ylikorostaa. Tunnollisuus ja huolellisuus ovat myös tärkeitä ominaisuuksia, sillä kuljettajilla on käytössään kalliit koneet. Lisäksi tarvitaan joustavuutta.

Hyvä asenne ratkaisee usein sen, kenestä voi tulla loistava kuljettaja. Hilli kertoo, että heille on tullut uusia tekijöitä erilaisista taustoista. Joillakin ei ole ollut lainkaan kokemusta ja heistä on tullut todella hyviä tekijöitä.

Hilli & Saariselle tekijät ovat tervetulleita 20 vuoden työkokemuksella tai ilman. Työporukka on avoin opettamaan. Jos haluaa oppia sekä kuuntelee ja kysyy, työhön pääsee varmasti kiinni. “Siinä kohtaa, kun tuntuu ettei ole enää mitään opittavaa, menee pieleen”, sanoi vanhempi kuski Hillille aikoinaan. Tänä päivänä hän allekirjoittaa ajatuksen. “Nöyrä asenne pitää tekijän tarkkaavaisena”, hän lisää.

Henri Hillin terveiset hakijoille:

“Kuljetusalalla on töitä. Jos on palo alalle, niin täällä on hyviäkin hommia tarjolla. Kuljetusalalla voi päästä hyvään porukkaan tekemään töitä. Meillä nää työntekijät on hyviä tyyppejä kaikki! Ehdottomasti kannattaa tulla alalle, jos on kiinnostusta.”

Takaisin ylös