Moto Team Tauriainen

Moto Team Tauriainen on Kainuun alueella toimiva monialainen yritys, jonka pääpalvelu on puunkorjuu. Puunkorjuun lisäksi he tarjoavat mm. maanrakennuksen, energiapuun, haketuksen sekä kiinteistövuokrauksen palveluita. Yritys työllistää yhteensä 150 henkilöä.

Kainuu, Kajaani 150

Monialainen yritys haluaa kehittää koko alaa

Moto Team Tauriaisella on pitkä historia. Yrityksen alku ulottuu 1950-luvulle, jolloin urakointia tehtiin vielä hevosen kanssa. Yritys on kasvanut ja kehittynyt valtavasti vuosikymmenten varrella. Puunkorjuu on edelleen yrityksen päätoimiala, mutta nykyisin he tarjoavat myös energiapuun, maanrakennuksen ja lavettikuljetusten palveluita sekä korjaamopalveluita, jotka kaikki tukevat puunkorjuupuolta. Palveluita he tarjoavat pääosin Kainuun seudulla, mutta myös Pohjois-Savossa toimintaa on jonkin verran.

Yrityksellä on myös kaupallista toimintaa omalla seudullaan. He tarjoavat kiinteistöjen hallintaan ja vuokraamiseen liittyviä palveluita ja pienimuotoisia mainospalveluita. Kajaanissa oleva IKH-liike on yrityksen omistuksessa.

Kasvun takana on aito palo kehittää koko alaa ja olla paras työnantaja. Yrityksessä on panostettu johtamiseen ja järjestelmiin, jotta työntekijät voisivat hyvin. Tänä päivänä Moto Team Tauriaisella on kolme työnjohtajaa, oma leimikon suunnittelija sekä huolto ja henkilöstöpäällikkö.

Hyvinvoivaan työyhteisöön panostetaan

Metsäpuolesta vastaava työnjohtaja Jussi Keränen kertoo, että työyhteisön hyvinvointiin panostetaan moni eri tavoin. Kuljettajia arvostetaan ja sen halutaan näkyvän koko toiminnassa. Turvallisuutta ja vakautta tuovat yrityksen isot asiakkuudet, joiden tilaukset tarjoavat töiden lisäksi vaihtelua tekijöille.

Asiat tehdään ammattimaisesti. Johdon rakennetta, järjestelmiä ja toimintatapoja kehitetään niin, että asiat toimivat hyvin. Viime vuosina on tehty ratkaisuja, joiden avulla yritys on vahvistanut asemaansa kilpailussa ja parantanut entisestään työntekijöiden työolosuhteita. Investoinnilla on haluttu varmistaa, että yritys voi tarjota parhaat mahdolliset työkalut työntekijöille.

“Olemme halunneet kehittää metsäkonealaa niiltä osin, missä olemme nähneet sen järkeväksi meidän yrityksessä”, Keränen kertoo. Perinteikkäällä metsäalalla tulisi muistaa, että työntekijät tekevät työtä vastaavasti, mitä muillakin aloilla: työvuorot ovat normaalin työpäivän mittaisia, työnantajan pitäisi pystyä tarjoamaan töitä ympäri vuoden ja työntekijöiden pitämään heille kuuluvat vapaat ja lomat. “Tietenkin meillä on luonnon olosuhteet, joita vastaan ei voida taistella ja silloin tarvitaan joustavuutta”, Keränen lisää. Kuljettajan työ on haastavaa ja tarvitsee sellaista osaamista, mitä kuuluu arvostaa. Siksi Moto Team Tauriainen haluaa varmistaa, että jokainen työntekijä tulee kuulluksi ja huomioiduksi. Tällä hetkellä yrityksessä ollaan ottamassa käyttöön säännölliset keskustelut, joissa jokaista kuullaan yksilöinä.

Työntekijässä arvostetaan oma-aloitteisuutta ja halua kehittää

Moto Team Tauriaisella jokaista työntekijää arvostetaan ihmisenä. Kun puhutaan ominaisuuksista, työntekijöissä arvostetaan eniten oma-aloitteisuutta. Lisäksi yrityksessä arvostetaan halua kehittää omaa työntekoa ja jakaa hyviä käytäntöjä myös muiden työntekijöiden tietoon. Työtä ei tarvitse kehittää kuitenkaan ilman kannustinta. Yrityksellä on käytössään kannustava palkkajärjestelmä.

Jussi Keräsen terveiset hakijoille:

“Meidän alalle tarvitaan huippuammattilaisia töihin. Me halutaan olla paras ja välittävin työnantaja nyt ja tulevaisuudessa. Tarjotaan aidosti hyvä työpaikka tekijöille. Tänne uskaltaa tulla, sillä me arvostetaan työntekijöitä ja kommunikoidaan ja toimitaan sen mukaisesti. Meidän kanssa pääsee kehittämään koko alaa paremmaksi. Haluan myös muistuttaa, että tämä ei ole ainoastaan miesten ala, vaan myös naisten. Alalla on myös naiskuljettajia, ja he ovat osaavia tekijöitä.”

Takaisin ylös