Putaan Mottimestarit Oy

Putaan Mottimestarit on perustettu vuonna 2008. Keski-Suomen pohjoisosassa sijaitsevan yrityksen palveluihin kuuluvat puunkorjuu, maanmuokkaus kaivurilla ja äeskoneella sekä metsäalan suunnittelupalvelut. Monipuolisia metsäalan palveluita tarjoava yritys arvostaa paikallisuutta.

Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Pihtipudas 27

Paikallinen metsäalan ammattilainen

Yrityksen toiminta alkoi vuonna 1972, kun Pasi Mikkosen isä Keijo Mikkonen aloitti metsäalan yrittäjänä. Vuosien kuluessa toiminta laajeni ja puunkorjuu eriytyi omakseen, joten vuonna 2008 perustettiin Putaan Mottimestarit Oy. Yritys sijaitsee Pihtiputaalla ja tarjoaa metsäalan palveluita n. 100 km säteellä toimipaikastaan.

Monipuolisesta palvelutarjonnasta huolimatta yritys ei halua lähteä maailman ääriin, vaan keskittyy paikallisuuteen. Heidän tarkoituksenaan on olla alan merkittävä toimija omalla seudullaan. Paikallisuus on arvo, jonka nähdään tukevan myös työntekijöiden hyvinvointia.

Illaksi omaan kotiin

Putaan Mottimestareiden toimitusjohtaja Pasi Mikkonen näkee paikallisuuden hyvinvointia tukevana. Sisäisesti työyhteisö käyttää Finnairin mottoa “Illaksi kotiin”. Motto kertoo jotain siitä, miten asiat Putaan Mottimestareilla tehdään.

Mikkoselle on tärkeää, että kuljettajien työkuorma ja -ajat ovat kohtuulliset. Töitä tehdään pääasiassa yhdessä vuorossa. Yötöitä kuljettajat eivät joudu tekemään ollenkaan. Asiat yritetään järjestää niin, että kuljettajien työmatkat eivät olisi mahdottoman pitkiä. Toiveet ja ajatukset huomioidaan niin hyvin kuin mahdollista. Mikkonen kuvaa järjestelyä kahdensuuntaiseksi yhteispeliksi, jossa yritetään joustaa molempiin suuntiin.

Yrityksen arvoihin on listattu hyvinvointi. Mikkosen mukaan hyvinvointi on arvona välttämätön, kun halutaan tarjota työpaikka eläkeikään saakka. “Jos työssä haluaa olla pitkään, työkuorman on oltava kohtuullinen. Sellainen, mistä selviää hyvin omaa hyvinvointia kustantamatta”, hän täsmentää.

Koska töitä tehdään itsenäisesti yksin tai parin kanssa yhdessä vuorossa, kaikki kuljettajat eivät näe toisiaan usein kasvotusten. Yhteyttä pidetään pitkälti puhelimen välityksellä. Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään pari kertaa vuodessa.

Putaan Mottimestareilla on pitkät työsuhteet ja vaihtuvuutta vähän. Mikkonen sanoo vaihtuvuuden olevan yksi mittareista, mikä kertoo työnantajalle työpaikalla viihtymisestä. Viihtymisestä kertoo myös se, että työntekijät ovat suositelleet työpaikkaa eteenpäin. Julkista työnhakua ei siksi ole ollut. Ihmiset ovat löytäneet tiensä taloon suosituksien kautta. Tuu töihin -kampanja on ensimmäinen julkinen haku, jossa yritys on mukana. Uusia työntekijöitä haetaan nyt kasvun mahdollistamiseksi.

Työntekijässä arvostetaan motivaatiota

Mikkonen arvostaa työntekijöissä motivaatiota. Ikä ei ratkaise kumpaankaan suuntaan. Yrityksessä työskentelee sekä vanhoja että nuoria. Mikkonen uskoo, että hyvällä motivaatiolla kaikenlaisista lähtökohdista voi tulla hyväksi kuljettajaksi. Metsäkoneenkuljettajan työ on pääasiassa itsenäistä työskentelyä, mutta silti alalla korostuvat hyvät sosiaaliset taidot sekä asiakaspalveluhenkisyys.

Pasi Mikkosen terveiset hakijoille:

“Metsässä on tulevaisuus. Meidän alueella monet työpaikat ja mahdollisuudet vähenevät, mutta metsä tuo työtä. Ja se tulee säilymään. Metsästä tulee leipää tulevaisuudessakin.”

Takaisin ylös