Team Juntunen Oy

Team Juntunen Oy on Heikki ja Mari Juntusen vuonna 2006 perustama monialainen yritys. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva yritys on erikoistunut turvetuotantoon, kuljetukseen ja konepajatoimintaan. Palveluita he tarjoavat koko Pohjois-Suomen alueella.

Pohjois-Pohjanmaa, Siikalatva 27

Yrittäjäparin yrityksessä palveluita tarjotaan monipuolisesti

Heikki ja Mari Juntunen pyörittävät yritystään yhdessä. Sana “moniosaaja” yrityksen logon yhteydessä ei ole ihan tuulesta temmattu. Yritys tarjoaa asiakkailleen monipuoliset kuljetuksen, turve- ja maansiirtourakoinnin sekä raskaan kaluston konepajan palvelut. Kuljetuspalveluita Team Juntunen tarjoaa Pohjois-Suomen alueella kuljettaen puutavaraa, massatavaraa ja metsäteollisuuden sivutuotteita.

Tiimityötä hyvällä yhteishengellä

Team Juntusella työntekijöitä arvostetaan paljon. Yrittäjien mukaan yrityksen nimi kuvastaa hyvin tiimin merkitystä. Tiimin kesken vietetään aikaa myös työtehtävien ulkopuolella. Yhteinen aika nähdään merkittävänä, sillä työ on muuten todella itsenäistä. Arjessa työkaverin kanssa ei olla kasvokkain tekemisissä, vaan kommunikaatio tapahtuu pitkälti puhelimen välityksellä. Siksi yhteinen aika kasvokkain ja yhteinen virkistyminen on kaikille tärkeää.

Juntuset kertovat, että heidän yrityksessään on hyvä yhteishenki ja ilmapiiri. Yhteishenki vahvistuu yhdessä vietetyn ajan lisäksi yhteisistä onnistumisista. Kun tiimi onnistuu yhteisellä panoksella urakoissa ja päivän tavoitteissa, hyvän olon ja yhteenkuuluvuuden tunne kasvavat. Onnistumiset kerrotaan ja hyvästä työstä kiitetään ääneen.

“Työntekijöissä vaihtuvuutta on todella vähän, vaikka yhdessä on käyty läpi myös haastavat kausivaihtelut”, Heikki kertoo. Nyt tasaantuneessa tilanteessa Juntuset ovat kiitollisia tiimilleen, joka on puhaltanut yhteen hiileen ja toiminut sitkeästi niin helpoissa kuin haastavissakin tilanteissa.

Työntekijöiden viihtymiseen vaikuttavat myös konkreettiset edut, joilla osoitetaan välittämistä. Juntuset ovat pyrkineet aina tarjoamaan hyvän terveydenhuollon ja oikeanlaiset vakuutukset työntekijöilleen. He haluavat tarjota merkittävää taloudellista etua palkan päälle. Kun joku tarvitsee esimerkiksi lääkärin apua, on ensiarvoisen tärkeää, että avun saa välittömästi.

Työntekijässä arvostetaan luotettavuutta

Juntuset sanovat arvostavansa jokaista työntekijää ensisijaisesti ihmisenä. Kun puhutaan ominaisuuksista, he kertovat arvostavansa luotettavuutta. Tekijöillä on hallussaan kalliit kalustot, polttoainekortit yms. ja työtä tehdään itsenäisesti. Työmaalla kukaan ei ole vastassa vahtimassa, tuleeko joku töihin vai ei. Ilman molemminpuolista luottamusta työstä ei tulisi mitään.

Rehellisyys ja sinnikkyys ovat myös tärkeitä ominaisuuksia. “Työ ei aina ole ihanaa. Kovilla pakkasilla koneeseen voi tulla jokin vika keskellä metsää ja silloin ihanuus on aika kaukana. Siksi työ vaatii myös sinnikkyyttä”, Heikki lisää.

Heikki ja Mari Juntusen terveiset hakijoille:

“Me ollaan voimakkaasti kasvava ja kasvuhakuinen pieni toimija. Tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa lisää kuljettajia. Meillä on tosi hyvä porukka töissä ja me tarvitaan siihen lisää hyviä tyyppejä!”

Takaisin ylös